Šarkaniáda

Jesenné októbrové popoludnie sa nieslo v podobe púšťania šarkanov. Žiaci preukázali svoje zručnosti, výbornú kondíciu pri behu i schopnosť pomôcť…

Čítaj viac

Vlastivedno – prírodovedná exkurzia v SLOVENSKOM MÚZEU OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA

Navštívili sme Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V múzeu nás čakala nádherná, plnohodnotná expozícia na troch podlažiach…

Čítaj viac

Beseda s občiankami obce z príležitosti mesiaca úcty k starším

Október je aj mesiacom úcty k starším, a preto sme si do našej školičky prizvali občianku našej obce p. Božku….

Čítaj viac